«Σκοπός του σχολείου δεν είναι – δεν πρέπει να είναι – το σοφό παιδί, αλλά το ευτυχισμένο παιδί. Κι αυτό το παιδί μόνο μέσα σε ένα δραστικό κι όχι σκυθρωπό σχολείο μπορεί να ολοκληρωθεί. Η αξία του ανθρώπου δε βρίσκεται στις γνώσεις, αλλά στην ισχυρή βούληση, στην ολοκληρωμένη προσωπικότητα, στην πνευματική καλλιέργεια, στη δημιουργία πλούσιας συναισθηματικής, ζωής, στη μέθεξή τους στην κοινωνική ζωή»

Θεόδωρος Κάστανος (1888-1932)

«Το μάθημα της τεχνολογίας στο Γυμνάσιο "

 " Το μάθημα της τεχνολογίας, ως διερευνητική μεθοδολογική προσέγγιση του ολιστικού περιβάλλοντος, στο Γυμνάσιο "

 

Αρτέμης Μ. Αθανασάκης
- Διδάκτωρ επιστημών της αγωγής.
- MASTER OF SCIENCE Πανεπιστημίου SALFORD.
- MASTER τεχνολογίας Πανεπιστημίου MARΥLAND.
- MASTER περιφερειακής ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου.
- Σχολικός Σύμβουλος κλάδου Φυσικών Αθήνας.
- Αν. Διευθυντής 3ου Π.Ε.Κ. Αθήνας