«Το μάθημα της τεχνολογίας στο Γυμνάσιο "

 " Το μάθημα της τεχνολογίας, ως διερευνητική μεθοδολογική προσέγγιση του ολιστικού περιβάλλοντος, στο Γυμνάσιο "

 

Αρτέμης Μ. Αθανασάκης
- Διδάκτωρ επιστημών της αγωγής.
- MASTER OF SCIENCE Πανεπιστημίου SALFORD.
- MASTER τεχνολογίας Πανεπιστημίου MARΥLAND.
- MASTER περιφερειακής ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου.
- Σχολικός Σύμβουλος κλάδου Φυσικών Αθήνας.
- Αν. Διευθυντής 3ου Π.Ε.Κ. Αθήνας